NYFORTOLKNING AF DEN MODERNE ARBEJDSPLADS

I en foranderlig verden med hastige fremskridt, er det nødvendigt at give plads til fornyelse. MeeW træder i karakter, og gør sit for at bryde med den meget traditionelle opfattelse af en dansk arbejdsplads. 

I takt med at vi mennesker vokser op i en foranderlig verden med hastig udvikling i både teknologi og samfunds-mentalitet, er det ikke nok at falde tilbage på de normer, værdier og regelsæt vi altid har været vant til. Hertil fremhæver CEO og Founder Armin Kavousi, at de har valgt at træde i karakter, og sætte ind på nye initiativer der skal styrke medarbejdernes selvdrevne motivation, passion og higen efter at performe i deres daglige arbejde: 

“En åben kultur er vigtig, for at kunne arbejde frisindet og selvstændigt. Uanset hvilken branche der er tale om, så er succes baseret på ens medarbejdere. Det er i høj grad vores ansatte og mangfoldigheden i deres ​​individuelle erfaringer og personligheder, som virksomhedens resultater bygger på. Derfor er det også afgørende for en ambitiøs virksomhed som os, at det fysiske arbejdsmiljø konstant moderniseres, således at der skabes en kultur, hvor de ansatte trives. Vi gør vores ypperste for ikke at sætte folk ind i de stereotypiske kasser samfundet til tider kan placere én i.” 

I dag er de fleste danske virksomheder blevet bedre til at medtænke hvilken betydning både trivsel og arbejdskultur har for produktiviteten og ikke mindst den fremtidige vækst. Til det tilføjer Armin: 

Vores frie kultur tillader at medarbejdere kan arbejde hjemmefra og møde, i de stunder det gavner dem. Deres ansvar stiger, men rammerne hjælper den enkelte med at kunne skærpe sit fokus i de stunder de fungerer bedst, og stadig imødekomme deres deadlines. Dermed sagt er vi en fælles familie der fejrer og deler vores succeser sammen.” 

Virksomheden har set intet mindre end en fordobling i omsætningen, efter de implementerede de nye tiltag tilbage før Corona-pandemien brød ud. Det har båret frugt, og medarbejdernes mobile og fleksible arbejdstilgang har kun bekræftet CEO’en om, at det er muligt at realisere ens ambitioner med en åben og tillidsfuld ledelsesstil. 

Del på sociaLe medier

Sjælland
Overgaden Neden Vandet 9A
1414 København K

Jylland
Ny Banegårdsgade 55 1
8000 Aarhus C

Jylland
Kildeparken 12
8722 Hedensted

USA
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware

Sjælland
Overgaden Neden Vandet 9A
1414 København K

Jylland
Ny Banegårdsgade 55 1
8000 Aarhus C

Jylland
Kildeparken 12
8722 Hedensted

USA
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware

Sjælland
Overgaden Neden Vandet 9A
1414 København K

Jylland
Ny Banegårdsgade 55 1
8000 Aarhus C

Jylland
Kildeparken 12
8722 Hedensted

USA
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware

Sjælland
Overgaden Neden Vandet 9A
1414 København K

Jylland
Ny Banegårdsgade 55 1
8000 Aarhus C

Jylland
Kildeparken 12
8722 Hedensted

USA
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware