Privatlivspolitik

Sidst opdateret: 30 maj 2022

1. Persondataforordning

Politik om beskyttelse af personoplysninger

Den 25. maj 2018 trådte en ny persondataforordning i kraft. Forordningen gælder i hele EU og EØS og har til formål at regulere, hvornår og hvordan personoplysninger om medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og andre registrerede må behandles. Persondataforordningen fordrer bl.a. større åbenhed om, hvem der behandler personoplysninger om registrerede, give registrerede mulighed for at få indsigt i de personoplysninger, der behandles, og give de registrerede mulighed for at kræve, at urigtige oplysninger rettes, slettes mv. MeeW ApS har, som følge af den nye persondataforordning, udarbejdet en politik om beskyttelse af MeeW-brugeres beskyttelse af personoplysninger. MeeW lægger stor vægt på, at MeeW-brugere er trygge ved at anvende tjenesten. MeeW’s politik om beskyttelse af personoplysninger indeholder information om, hvordan og hvorfor MeeW indsamler, bruger, lagrer, deler og beskytter oplysninger i relation til MeeW’s website, MeeW-tjenesten eller eventuelle applikationer (herunder mobilapplikationer) samlet benævnt “tjenesten”, samt MeeW-brugeres vilkår og rettigheder i forbindelse med indsamlingen og brugen af personoplysninger herunder hvordan MeeW-brugere kan opdatere, administrere, eksportere og slette personoplysninger. Når du tilgår eller bruger tjenesten, samtykker du til, at MeeW ApS, uanset din adgangsmetode og uanset din brugertype, behandler personoplysninger om dig, som angivet i denne politik. Dog vil udvidede personoplysninger, kun blive indsamlet, såfremt den enkelte bruger accepterer de opsatte cookies, i henhold til MeeW’s cookiespolitik.

Hvem er dataansvarlig?

MeeW ApS
Overgaden Neden Vandet 9A,
1414, København K
Denmark
CVR: 38455958

Kontaktoplysninger:
Mail: Hello@www.meew.dk

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens (EU) 2016/679 af 27. april 2016 artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra e og f. Du kan finde persondataforordningen her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32016R0679. Når du opretter dig som bruger på tjenesten, samtykker du således til, at MeeW må behandle og opbevare dine personoplysninger i henhold til denne politik.

Hvilke oplysninger indsamler og behandler MeeW ApS?

MeeW behandler flere forskellige kategorier af personoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, almindelige oplysninger og følsomme oplysninger, herunder bl.a. navn, adresse og e-mail. Dette vil være oplysninger, som du selv leverer til tjenesten. Når du bruger tjenesten, samtykker du til, at du har forstået og accepteret, at MeeW indsamler data omkring dine interaktions- og adfærdsmønstre på websitet, og opbevarer de informationer du indsender, når du udfylder en kontaktformular eller signer up til et nyhedsbrev. Denne data deles ikke med offentligheden eller andre MeeW-brugere. Det betyder, at andre brugere eller tredjeparter ikke kan søge efter, bruge eller således dele det data, som du har valgt at offentliggøre til os, i henhold til vilkårene og betingelserne i denne politik om beskyttelse af personoplysninger, vilkår og vores cookiepolitik.

 

MeeW indsamler indhold og oplysninger som du angiver, når du accepterer vores cookiepolitik, tilgår vores website eller accepterer og udfylder sign up til vores nyhedsbrev. Dette omfatter mailadresse, telefonnummer, navn, samt øvrige oplysninger, som du oplyser i forbindelse med fx vores sign up til vores nyhedsbrev og website. Endvidere indsamles der, som tidligere nævnt, oplysninger om, hvordan du bruger tjenesten, fx den måde du interagerer med platformen på, herunder hyppighed, varighed af og brugen af tjenesten.

 

MeeW indsamler også kommunikation mellem dig og afsenderen selv. Når du bruger tjenesten, samtykker du til, at du har forstået og accepteret, at MeeW fremsender e-mails til dig omkring tjenesten, herunder bl.a. tilbud, ændringer/opdateringer til funktioner på tjenesten, tekniske bemærkninger,  sikkerhedsoplysninger, nyhedsopdateringer og relevante begivenheder du bør forholde dig til. MeeW skal i den forbindelse gøre dig opmærksom på, at du ikke kan frabede dig e-mails, hvis du i givet tilfælde har accepteret hverken vores cookies eller signet up til vores nyhedsbrev fra MeeW, vedrørende ændringer og opdateringer. Hvis ikke du ønsker at modtage MeeW’s e-mails og notifikationer og lignende, bedes du sende en mail herom til hello@www.meew.dk  

Hvad bruger MeeW dine personoplysninger til?

MeeW’s overordnede formål med behandlingen og bearbejdningen af dine personoplysninger er, at anvende dine personfølsomme data til at målrette features, marketingsmateriale, annonceringer, retargeting, kommunikativt content, samt forbedre og optimere tjenestens vilkår og formål i sig selv.

MeeW bruger bl.a. de indsamlede personoplysninger til, men ikke begrænset til, at lave undersøgelser, teste funktioner samt analysere data fra websitet for at forbedre tjenesten med nye produkter, funktioner, udføre fejlfindingsaktiviteter og lignende. For at vide dig helt sikker på hvilke analyseværktøjer og cookies MeeW benytter, henviser vi til vores cookiepolitik.

Her er det vigtigt at pointere, at MeeW indsamler og behandler bl.a. dine personoplysninger med henblik på, men ikke begrænset til, at:

MeeW’s formål med behandlingen af data er også at være på forkant med de nyeste generelle standarder og trends for UI, UX og design. Således ligger dine brugerdata til grund for at skabe en generel forbedring af brugeroplevelsen med selve tjenesten.

 

Ud over den særlige brug, som er beskrevet i denne politik om beskyttelse af personoplysninger, bruger MeeW muligvis de oplysninger, som modtages fra dig, til henholdsvis, men ikke begrænset til, at undersøge mistænkelig aktivitet, at undersøge overtrædelse af MeeW’s vilkår og politikker, med henseende om at levere, forbedre, teste og overvåge tjenestens effektivitet, at udvikle og afprøve nye produkter og funktioner, at overvåge forskellige parametre, fx samlet antal besøgende, trafik og demografiske mønstre for hele tiden at opdatere tjenesten bedst muligt, at diagnosticere og udbedre teknologiske problemer, at websitet automatisk kan opdateres og refreshes på din enhed mv.

Hvordan opbevares og behandles dine oplysninger?

De oplysninger, MeeW indsamler om dig via tjenesten, gemmes, opbevares og behandles bl.a., men ikke begrænset til, af MeeW ApS og MeeW’s leverandører af databehandling, herunder bl.a., men ikke begrænset til, MeeW’s associerede selskaber eller tjenesteudbydere. MeeW’s associerede selskaber, tjenesteudbydere og leverandører af databehandling er bl.a.:
MeeW, dets associerede selskaber, tjenesteudbydere eller leverandører af databehandling overfører de oplysninger, MeeW indsamler om dig, herunder de oplysninger, som du selv oplyser og angiver når du tilmelder dig nyhedsbrevet, accepterer vores cookiepolitik eller tilgår websitet – ovenikøbet ved brug på tværs af landegrænser og dermed på tværs af din jurisdiktion til andre lande eller jurisdiktioner verden over, da MeeW og dets associerede selskaber og tjenesteudbyder, i henhold til ovenstående, geografisk er placeret i forskellige lande. Hvis du befinder dig i USA, Kina, Rusland, eller andre logistikområder, som har love om indsamling og brug af data, der er forskellige fra lovgivningen i Danmark, skal du være opmærksom på, at vi muligvis overfører oplysninger, herunder personoplysninger, til et land eller en jurisdiktion, som muligvis ikke har de samme databeskyttelseslove som din eksisterende jurisdiktion. Når du tilmelder dig og bruger tjenesten samtykker du til, at der udveksles, bruges og videregives personoplysninger om dig som beskrevet i denne politik om beskyttelse af personoplysninger i de lande hvor MeeW, dets associerede selskaber eller tjenesteudbydere, har aktiviteter. Det er kun betroede medarbejdere med arbejdsbetinget behov hos MeeW og hos MeeW’s associerede selskaber, leverandører af databehandling, der har adgang til de indsamlede personoplysninger.

Hvad gør MeeW for at beskytte dine oplysninger?

MeeW forestår at sikre, at personoplysninger krypteres under transit og opbevaring, og at det kun er et begrænset antal individer, hvis arbejde nødvendiggør adgang til personoplysninger, der har adgang til disse data. Dette sker bl.a. for at sikre, at dine oplysninger beskyttes bedst muligt. MeeW vil derfor til enhver tid anonymisere dine oplysninger når dette er muligt og formålstjenesligt.

Hvem deler MeeW dine oplysninger med?

MeeW udlejer eller sælger ikke dine oplysninger til tredjeparter uden for MeeW, dets associerede selskaber eller tjenesteudbydere uden din accept, undtagen i de specifikke situationer, som fremgår af denne politik, nedenfor. MeeW deler brugerindhold og dine oplysninger herunder, men ikke begrænset til, oplysninger fra cookies, logfiler, enheds-id’er og data om brug) med enheder, som juridisk tilhører den samme gruppe af virksomheder som MeeW, eller som måtte blive en del af denne gruppe (“associerede selskaber”). De associerede selskaber bruger muligvis oplysningerne til at levere indhold og forbedre tjenesten (herunder gennem analysedata) og de associerede selskabers egne tjenester (herunder ved at give dig en bedre og mere relevant brugeroplevelse). MeeW deler muligvis også dine oplysninger herunder, men ikke nødvendigvis begrænset til, oplysninger fra værktøjer som cookies, logfiler og enheds-id’er med tredjepartsvirksomheder, som hjælper MeeW med at levere tjenesten til dig (“tjenesteudbydere”). Vores tjenesteudbydere får adgang til dine oplysninger i det rimelige omfang, det er nødvendigt for at levere tjenesten. MeeW deler muligvis også visse oplysninger, herunder, men ikke begrænset til cookiedata, med tredjepartsannoncører, som MeeW samarbejder med. Hvis MeeW sælger eller på anden måde overdrager hele MeeW eller dele af virksomheden eller virksomhedens aktiver til en anden virksomhed (f.eks. i forbindelse med fusion, opkøb, konkurs, opløsning eller likvidation), er dine oplysninger, f.eks. dit navn og din e-mailadresse, dit brugerindhold og andre eventuelle oplysninger, der er indsamlet gennem tjenesten, blandt de elementer, der indgår i salget eller overdragelsen. Ved en evt. overdragelse af hele eller dele af virksomheden, er køberen eller erhververen som udgangspunkt forpligtet til at overholde bestemmelserne i denne politik om beskyttelse af personoplysninger.

Sletning af dine personoplysninger

Oplysninger, som MeeW modtager om dig opbevares muligvis i en længere periode end angivet i denne politik om beskyttelse af personoplysninger, hvis der er indgivet en retlig anmodning eller forpligtelse fra en offentlig myndighed, hvis der på anden måde er anmodet om offentlig undersøgelse, undersøgelse af en mulig overtrædelse af MeeW’s vilkår eller politikker eller på anden måde for at forebygge skade, svindel og andre ulovlige aktiviteter.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til MeeW’s behandling af dine personoplysninger. Du har bl.a. ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om dig, kende formålet med behandlingen, hvem oplysningerne videregives til, hvor længe oplysningerne opbevares eller de kriterier, der anvendes til at fastlægge tidsrummet, at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysninger om dig, at gøre indsigelse mod brug af dine personoplysninger til direkte markedsføring/profilering, at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af urigtige eller vildledende oplysninger samt i visse tilfælde, efter opfordring fra dig, at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk.

Retten til at trække samtykket tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på hello@www.meew.dk. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af MeeW’s behandling af dine oplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. MeeW skal til gengæld gøre dig opmærksom på, at din brug af tjenesten forudsætter dit samtykke, som ovenfor anført.

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du henvende dig til MeeW. Hvis du ikke er enig i MeeW’s besvarelse af din klage, kan du indgive en klage til din nationale tilsynsmyndighed jf. persondataforordningens artikel 77. I Danmark er tilsynsmyndigheden Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Du har også mulighed for at indbringe sagen for de nationale domstole. Se dog MeeW’s brugerbetingelser vedr. lovvalg og værneting.

 

Ikrafttrædelsesdatoen for disse anvendelsesvilkår er den 25. maj 2018. Disse anvendelsesvilkår er oprindeligt skrevet på dansk. I tilfælde af konflikt mellem den danske version og en eventuel oversat version er den danske version gældende.

Sjælland
Overgaden Neden Vandet 9A
1414 København K

Jylland
Ny Banegårdsgade 55 1
8000 Aarhus C

Jylland
Kildeparken 12
8722 Hedensted

USA
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware

Sjælland
Overgaden Neden Vandet 9A
1414 København K

Jylland
Ny Banegårdsgade 55 1
8000 Aarhus C

Jylland
Kildeparken 12
8722 Hedensted

USA
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware

Sjælland
Overgaden Neden Vandet 9A
1414 København K

Jylland
Ny Banegårdsgade 55 1
8000 Aarhus C

Jylland
Kildeparken 12
8722 Hedensted

USA
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware

Sjælland
Overgaden Neden Vandet 9A
1414 København K

Jylland
Ny Banegårdsgade 55 1
8000 Aarhus C

Jylland
Kildeparken 12
8722 Hedensted

USA
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware