Om meew

Vejen mod en digitaliseret fremtid, hvor innovation, kreativitet og menneskelige følelser flettes sammen. 

Principper

vores
vision

Vi ved ikke hvad fremtiden bringer, men det er vores handlinger, der dikterer vores nutid og fremtid – og derfor tror vi på, at det er idéen, der kan ændre verden for os allesammen.

vores
mission

Vi tror på at vi er blevet givet et formål, et formål om at hjælpe dig med at føre netop din idé ud i livet. Vi tror på at netop din idé  kan være en del af vores alles fælles fremtid.

VORES
Værdier

Vores kulturelle DNA er bygget op omkring et mindset, hvor der er plads til kreativitet og nytænkning. En fri kultur, der giver vores folk mulighed for at vokse i takt med vores organisation.

virksomhedsgrene

Vi investerer, vi Konsulterer, vi skaber

meew invest

Når vi investerer, gør vi det helhjertet, og vi bringer vores fulde palet af færdigheder og eksekveringskraft til bordet. Det er din passion og idé der gør at vi ønsker at tilknytte os din rejse.

Meew studios

Vi hjælper dig med at bygge videre på din konceptuelle idé, og give dig alle de nødvendige værktøjer, til at føre din idé videre ud i livet. Vi tilknytter et kompetent team, på baggrund af dine behov. 

meew brands

Vores viden, og de behov vi har observeret i markedet, har motiveret os til at skabe vores egne interne produkter, for at kunne levere løsninger, der hjælper med at optimere din organisation. 

Play Video

Vi tror ikke på at folk bør være inddelt i kasser – 2021

partnerskaber

Dem der har sat deres lid til os

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Udtalelser

hør hvad vores kunder har at sige

“Virkelig dygtige designere, udviklere og projektledelsestil! Meew har hjulpet os med at finde essensen af vores brand og få skabt et fantastisk produkt – nemlig vores styrketræningsapp. Meew har været et rigtig godt match for os i start-up processen, da de udover at være meget omstillingsparate også kommer med idéer, både til nye features men også til allerede etableret features. Vi, hos Fortis, kan varmt anbefale Meew, til at stå for jeres brandudvikling og it-løsninger!”

Andreas Juel Bruun - COO
Fortis

“MeeW gik til opgaven kontruktivt, og hjalp med at bryde opgaven ned i mindre opgaver, så vi hele tiden kunne følge processen. Den tilgang gjorde også, at vi havde mulighed for at reagere på information i løbet af projektet, og ende med det bedste mulige produkt. Resultatet virker som det skal, og MeeW er meget fleksible i både at levere support og nyudvikling når det er nødvendigt for os.” 

Thor Andersen - Cto
Optimumvoyage

Certifikater

VORES AKKREDITERING

HubSpot Provider 

2022

Growth-Driven Design

2022

HubSpot Marketing Software

2022

Digital rådgivning

2022

Økonomisk støtte og rådgivning

Vores BRO, Christoffer Tybjerg, er digital rådgiver hos SMV Digital, hvor virksomheder kan ansøge om at få 100.000 kr i støtte til deres projekt sideløbende med privat rådgivning.

100.000 kr

Få økonomisk støtte gennem SMV Danmark

Mentorordninger

Christoffer Tybjerg

2018 –

Armin Kavousi

2018 –

Trine Hoffensetz Winther

THE MAKING OF MEEW

2015

den spæde start

MeeW blev stiftet tilbage i 2015, med en intention om at disrupte det forhenværende traditionelle arbejdsmarked. Målet var at kreere nye gavnlige tiltag for den jobsøgende.

2016

konceptualisering

Den digitale bølge, og det øgede fokus der lå på den grønne omstilling i Danmark, gjorde at teamet valgte at udvikle en jobapp. En app der skulle gøre det muligt for den almene jobsøgende, at søge jobs imens de var på farten, uden det store papirarbejde.

2017

meew appen

MeeW job-app tog for alvor at tage fart. Vores team gik i gang med at lave sketches, opsætte wireframes og udarbejde selve designet for, hvordan appen skulle tage sig ud. Alt sammen imens founderen Armin Kavousi og det daværende team, byggede videre på deres konceptidé og virksomheden.

2018

revolutionerende job-app live

I 2018 stod teamet endelig klar til at lancere, hvad der havde taget 3 år at udvikle. En app der tilbød gratis rekrutteringsmuligheder, en CV-database, et gratis CRM-system og en innovativ brugerflade, hvor brugeren kunne swipe sig til et job. Ikke nok med det gav platformen en AI-styret matching af profiler og virksomheder.

2019

Nyfortolkning af den moderne arbejdsplads

Ledelsen valgte at igangsætte mindre initiativer i selskabet, som skulle styrke medarbejdernes selvdrevne motivation, passion, og higen efter at performe i deres daglige arbejde. En åben kultur, der skulle sikre at alle kunne arbejde frisindet og selvstændigt, hvilket bar frugt – nemlig en fordobling i omsætningen.

2020

fra en app til en unicorn

Da corona infiltrerede arbejdsmarkedet, var hverken vores arbejdsgang eller kultur svækket. 2020 blev derimod året, hvor vi lancerede flere interne produkter, udvidede vores ekspertise- og forretningsområder. Vi satsede derfor på flere retninger, fremfor at tro på at en bærende konceptidé skulle bane vejen for MeeW’s fremtid.

2021

vejen mod børsen

Vejen mod Børsen, har ført til en markant ekspandering og fordobling i medarbejdertallet, en omstrukturering af vores selskabsstruktur, flere afdelinger, ny ejerkreds og en ny stadfæstning af en vision , der bunder i vores eget kulturelle DNA og mindset.

2022

MeeW bryder igennem i pressen

MeeW bryder igennem i pressen, får endnu større medieomtale, og deltager ovenikøbet i Go’ Morgen Danmark, sammen med deres subbrand, CURVEX. Alt sammen omtale, der udelukkende baner vejen for flere værdifulde investeringsprojekter, netværksforbindelser og kundecases på rejsen imod Børsen.

The making of meew

2015

Den spæde start

MeeW blev stiftet tilbage i 2015, med en intention om at disrupte det forhenværende traditionelle arbejdsmarked, og kreere nye tiltag der kunne gavne den enkelte jobsøgende. 

2016

Konceptualisering

Konceptualiseringen af vores nye job-app fortsatte, med et bærende ønske at give den jobsøgende et større mulighedsrum. Vi vurderede netop at det skulle  være muligt for den almene jobsøgende at søge job imens de var på farten. 

2017

meew appen

I 2017 begyndte udviklingen af job-applikationen ved navn MeeW, for alvor at tage fart. Vores team gik i gang med at lave sketches, opsætte wireframes og udarbejde selve designet for, hvordan app’en skulle tage sig ud. Founderen Armin Kavousi og det daværende team, byggede videre på deres konceptidé og virksomheden, alt sammen imens de havde deres egne fuldtidsjobs og beskæftigelse ved siden af. Herudover var der ikke eksterne investorer som skød penge i projektet, derimod var det venner og familie der fundede virksomhedens progression og koncept.

2018

REVOLUTIONERENDE JOB-APP LIVE

Intet mindre end 1 år senere stod MeeW-teamet endelig klar til at lancere den swipe-baserede job-app, som havde taget 3 år at udvikle. Appen havde opslugt alle personlige midler, og alligevel var der opnået en massiv opbakning fra adskillige parter, der så en værdi i platformen. MeeW’s nye job-app tillod gratis rekrutteringsmuligheder, CV-database, et gratis CRM-system og en innovativ brugerflade, hvor brugeren kunne swipe sig frem til et job via. tjenesten. Endvidere tillod platformen en AI-styret matching af profiler og virksomheder.

2019

NYTFORTOLKNING AF DEN MODERNE ARBELDSPLADS

I 2019 blev der, som et led i vores daværende vision, igangsat mindre initiativer i selskabet, som skulle styrke medarbejdernes selvdrevne motivation, passion, og higen efter at performe i deres daglige arbejde. Vi gav plads til en åben kultur, uden en markant hierarkisk struktur, hvor alle medarbejdere kunne arbejde frisindet og selvstændigt. De nye initiativer resulterede i, at produktiviteten steg, en fordobling i omsætningen, og vi kunne derfor udvide vores team fra 12 medarbejdere til hele 20. De frie rammer byggede på et mindset om, at bryde med de traditionelle normer der var forbundet med at arbejde på en generel arbejdsplads, og give plads til at en nyfortolkning af den moderne arbejdsplads.

2020

FRA EN APP TIL EN UNICORN

De kulturelle tiltag gjorde en markant forskel, for da corona infiltrerede arbejdsmarkedet i 2020, var hverken vores arbejdsgang, kultur eller andre rammer i organisationen svækket. Vores frie arbejdsgang og kultur gjorde netop at vores ansatte var omstillingsparate. Vi lancerede og udviklede flere interne produkter, og udvidede derfor vores ekspertise- og forretningsområde. Vi satsede på flere retninger, fremfor at tro på at en bærende konceptidé skulle bane vejen for vores fremtid.

2021

VEJEN MOD BØRSEN

Grundet vores egen forretningsmodel, kulturelle DNA og mentalitet, har vi i 2021 kunnet udvide vores team fra 26 til 63 medarbejdere. Vi har foretaget en omstrukturering af vores selskabsstruktur, etableret flere afdelinger, fremsat en ny ejerkreds, og foretaget en stadfæstning af en vision der både internt og eksternt, bunder i vores eget kulturelle DNA og mindset – at vi netop tror på at din idé baner vejen for din forretning, position på markedet, men ligeledes er med til at skabe vores alles fælles fremtid.

2022

MeeW bryder igennem i pressen

MeeW bryder igennem i pressen, får endnu større medieomtale, og deltager ovenikøbet i Go’ Morgen Danmark, sammen med deres subbrand, CURVEX. Alt sammen omtale, der udelukkende baner vejen for flere værdifulde investeringsprojekter, netværksforbindelser og kundecases på rejsen imod Børsen.

Sjælland
Overgaden neden vandet 9a
1414 København k

Jylland
Kildeparken 12
8722 HedensteD

USA
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware

Sjælland
Overgaden neden vandet 9a
1414 København k

Jylland
Kildeparken 12
8722 Hedensted

USA
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware

CVR. 38455958
© 2022 MeeW

SJÆLLAND
Overgaden neden vandet 9A
1414 KØBENHAVN K

Jylland
Kildeparken 12
8722 Hedensted

USA
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware

CVR. 38455958
© 2022 MeeW